Utvikler og daglig leder

Eilif Johansen

Eilif er et digitalt hode som brenner for brukersentrert utvikling og innovasjon. Han har gjennomført kurs og sertifiseringer innenfor digital markedsføring og bidratt med støtte, analyse og utvikling til flere av selskapene i Agera Venture AS porteføljeselskaper, herunder Up Norway, Sponz og CarePacks.

Eilif har i tillegg arbeidserfaring som selvstendig næringsdrivende der han har bidratt med digital rådgiving og markedsføring til en rekke små og store bedrifter, deriblant Berg-Hansen.

Eilif tror på bærekraftige løsninger som handler om mennesker, teknologi og miljø, og trives i roller der han har ansvar for konseptutvikling, forbedring av eksisterende løsninger og utvikling av ny funksjonalitet. Her kommer hans utdanning bachelor i webutvikling til god anvendelse.

LinkedIn